Bokmanus klart

Det bokmanus som jag arbetat med i två år är nu färdigt. Det har blivit en omfattande bok som lär bli mer än sjuhundra sidor. Audiovisuella arkiv: en svensk mediehistoria 1930–1990 består av fem kapitel där de tre första fokuserar på specifika modaliteter: film, ljud och eter. Därefter följer ett kapitel som beskriver arbetet inom en statlig utredning, Dataarkiveringskommittén (DAK) – vilken i sin tur resulterade i bildandet av en ny medieinstitution, Arkivet för ljud och bild (ALB), som jag tar mig an i bokens sista kapitel. Uppdelningen i modaliteter, utredning och institution kan möjligen förvilla. Men boken har en tydlig kronologi; filmkapitlet handlar främst om mellan- och efterkrigstiden, och ljudkapitlet mest om 1950- och 1960-tal. Etermediekapitlet i bokens mitt är det längsta; det spänner en femtioårsperiod från sent 1920-tal till etableringen av TV-arkivet 1969. Arbetet inom DAK bedrevs i skarven mellan 1960- och 1970-talet, men bokens fjärde kapitel handlar också om hur film – som var det medium som Sveriges Radio främst använde för tv-produktion under 1960-talet – införlivades inom SR-koncernen, bland annat genom inköpet av det tidigare nämnda SF-arkivet. Medieformerna rörde sig inte sällan mellan och ibland inom de olika institutionerna. Bokens avslutande kapitel om ALB ägnar sig mest åt 1980-talet. Nu har manus skickats in för granskning till bokserien Mediehistoriskt arkiv. Därefter vidtar redigering och sättande av boken; planen är att den ska vara klar före sommaren.