DIKA21.6 Syntetiska medier & generativ AI

Imorgon är det dags för den sista föreläsningen på kursen DIKA21 inom kandidatprogrammet för digitala kulturer vid Lunds universitet. Det kommer att handla om generativ AI och syntetiska medier, ställvis med fokus på ett forskningsprojekt som jag leder: Moderna tider 1936. För den intresserade finns föreläsningen som PDF nedan.