När AI petar i vårt förflutna

För en tid sedan publicerade jag en kortare text i tidskriften Källan som ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland. “Äldre texter är relativt enkla att utforska med digitala metoder, men frågan är om det idag inte är audiovisuella källor som utgör det största problemet för källkritiska principer. I de flesta bildredigeringsprogram som Photoshop finns numera inbyggda neurala filter som med ett klick ökar resolutionen på en gammal bild eller ger den färg. Förändringarna sker på pixelnivå, där AI-modeller genom mönsterigenkänning adderar de pixlar som saknas.”  Tidskriften publiceras fritt på nätet – och min artikel finns här också som pdf: