Silicon Valley Sweden

Liksom många andra svenska akademiker har jag ägnat den senaste tiden åt att skriva en forskningsansökan till Vetenskapsrådet – tillsammans med mina kollegor David Larsson Heidenblad (Lunds universitet), Annelie Drakman (Stockholms universitet) och Erik Isberg (KTH). Vi har sökt medel för en ansökan vi kallat för Silicon Valley Sweden (SIVAS) – som ska handla om nedan. Besked först till senhösten.

I Netflixserien The Playlist (2022) berättas historien om hur Spotify revolutionerade musikbranschen och blev Skandinaviens största medieföretag. Serien är ett tidstypiskt tecken på hur en ny typ av historieskrivning håller på att få fäste i Sverige: den handlar om hur techföretag och nya digitala tekniker, ofta med rötterna i Silicon Valley, har förändrat det svenska samhället. Trots Silicon Valleys stora inflytande vet vi förvånansvärt lite om hur relationerna mellan Sverige och Silicon Valley har sett ut historiskt. Idag är begrepp som ”tech” och ”start-up” vardagsmat, och företag som Spotify och Klarna självklara inslag i berättelsen om Sverige. Hur blev det så? SIVAS kommer att utforska relationen mellan Sverige och Silicon Valley mellan 1970 och 2015. Genom att vidga perspektiven från enskilda tech-genier och triumfatoriska företagshistorier kommer SIVAS ta sig an den här historien som en process vilken på ett genomgripande plan förändrade det svenska samhället. Silicon Valley förstås inte bara som en inflytelserik plats, utan som ett bredare begrepp som rymmer idéer om entreprenörskap, innovation, teknik och, i förlängningen, hela mänsklighetens framtid. SIVAS kommer att undersöka hur de här idéerna cirkulerade mellan Sverige och Silicon Valley, hur de institutionaliserades inom den växande tech-branschen, men också vid universiteten, i nya företagsparker, inom managementlitteraturen och tidskriftsvärlden samt på Tekniska museet i Stockholm. Utöver den tvärvetenskapliga forskargruppen – med forskare från kunskapshistoria, idéhistoria, teknikhistoria och medievetenskap – kommer SIVAS att innefatta en internationell referensgrupp med ledande experter på Silicon Valleys historia och en referensgrupp med svenska techjournalister och entreprenörer. Med hjälp av innovativa digitala metoder och tvärvetenskapliga perspektiv kommer SIVAS kartlägga och analysera en central, men än så länge outforskad, pusselbit i det samtida Sveriges historia.