Om pliktexemplarslagen i Biblioteksbladet

Det senaste numret av Biblioteksbladet har tema pliktexemplar. Det handlar främst om behovet av en reviderad pliktlag i ljuset av den digitala utvecklingen. Men i väntan på de politiska beslut som Pliktmaterialutredningen möjligen kan leda till så finns det goda skäl att fundera på erfarenheter och lärdomar kring hur mediala pliktleveranser tidigare hanterats. Jag har därför skrivit en essä om pliktlagstiftningen i ett mediehistoriskt ljus. För den intresserade finns en PDF av min text nedan.