Doktorandkurs i medieteori hösten 2014

Till hösten kommer jag att inom ramen för min professur ge en doktorandkurs i medieteori om 7,5 hp. Kursen är i princip klar, och det är egentligen bara beslut från prefekt som fattas. Kursen är öppen för alla behöriga som är intresserade – kursplan och schema kan laddas ned här: medieteori_kursplan_2014. Målet är att erbjuda doktorander en lika god överblick som djupgående insikter i en vital och skiftande medial teoribildning. Följer man kursplanen ska det handla om ungefär detta:

Vad är ett medium? En till synes enkel fråga – utan entydiga svar. Om medierna i dag konvergerar i digitala gränssnitt gäller det knappast 1900-talets mediala teoribildning. Den är snarare lika brokig som full av sylvassa uppslag – därtill ständigt pådriven av nya mediala kommunikationsformer. Tanken med doktorandkursen ”Mediernas teori” är att syna olika medieteorier och deras kapacitet att förklara exempelvis mediepåverkan, mediebruk eller medieutveckling. Kursen syftar till att ge ett vidsträckt panorama över olika föreställningar och idéer kring medier och kommunikation – från skrift, press, foto och film över grammofon, radio och television till dagens digitala medielandskap. Ett speciellt fokus kommer att riktas mot kritisk medieteori, ett annat mot teoretiska föreställningar kring det ”digitala”. Kursen kommer att genom olika medieteoretiska konstellationer visa på såväl brott – som kontinuiteter.