Digitalisering & mediepolitik

Inom ramen för vår grundutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap ger jag imorgon en föreläsning om “Digitalisering & mediepolitik”. Det kommer dels att handla om behovet av att reformera kultur- och mediepolitiken i ljuset av den omställningsprocess som digitaliseringen innebär, dels om behovet av att ta ett större begrepp på dessa frågor – och inte stirra sig blind på ständigt återkommande frågor kring nyhetsmedier och demokrati. Jag har tidigare använt Harry Scheins 40-år gamla uppmaning till utbildningsminister Ingvar Carlsson, och den förtjänar att citeras igen: “Det finns en filmutredning, en litteraturutredning, en massmediautredning, presstödsutredning, etc. Dessutom håller jag på med kabel-tv. Är det riktigt att på detta sätt isolera frågorna från varandra? Krävs det inte en sammanhängande informations- och kommunikationspolitik?”

För den intresserade kan föreläsnigen laddas ned som pdf här: mkv_digitala_medier_snickars.