Medieteori 8

Det är så denna vecka dags för den sista föreläsningen i doktorandkursen i medieteori – och då handlar det om medialiseringsteori. Medialisering betraktas ofta som en sorts lång moderniseringsprocess där forskare försöker få korn på hur medier med tilltagande intensitet påverkar samhälle och kultur – detta i form av en historisk och vågliknande process (som enligt vissa) pågått under mycket lång tid (tänk: alfabetisering). I grova drag är det ungefär så som medialiseringsteori i en medie- och kommunikationsvetenskaplig kontext ter sig. Det är ett forskningsområde som snabbt vuxit i omfång och attraherat en mängd medieforskare i framför allt Nordeuropa. Å ena sidan finns här en betydande forskningspotential, å den andra sidan är medialiseringsteorin synnerligen historiskt anspråksfull (och därigenom ganska problematisk).

För den intresserade kan föreläsningen laddas ned som pdf här: mkv_medieteori_8.