Tre sista föreläsningar i mediehistoria

Doktorandkursen i mediehistoria – ett samarbete mellan Umeå och Lunds universitet – har haft sina tre sista föreläsningar vid Uppsala universitet. Passen handlade om bild och materialitet (gästföreläsning av Anna Dahlgren), informationshantering och arkiv (Johan Jarlbrink) samt min egen föreläsning om digitalisering. Slides från de tre föreläsningarna finns att ladda ned som PDF här: 7. mediehistoria_bild_materialitet 8. mediehistoria_informationshantering_arkiv 9. mediehistoria_digitalisering.