Mediemetoder 4

Doktorandkursen vid mitt universitet i Umeå fortsätter; denna vecka handlar det om digitala metoder – inte minst med utgångspunkt i Richard Rogers arbeten på området. Rogers har metodologiskt framhållit att denna typ av medieforskning har det gemensamt att den är fotad i det digitala, ”online groundedness”. Vad de sinsemellan olika typerna av digitala metoder har gemensamt är såtillvida att det handlar om analys och forskning som följer mediet. Föreläsningen kan laddas ned i PDF-format här: mkv_mediemetoder_4.