Ny bok äntligen klar – Universitetet som medium

Forskningsantologin Universitetet som medium – redigerad av Matts Lindström och Adam Wickberg Månsson, bägge vid Stockholms universitet – är efter en alltför lång produktionstid nu äntligen klar. Boken levererades från trycket häromdagen, och finns i linje med bokserien Mediehistoriskt arkivs policy fritt att ladda ned. Baksidan av boken ger en vink om vad det hela handlar om:

Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare om digitala humanistiska laboratorier och om en digital humaniora som är på väg att ta plats invid den gamla. Om universitetet är ett medium byggt på andra medier – från pergament, föreläsningssalar och tryckpress till dagens Internet och datorer – betyder nya medier också ett nytt universitet? Med utgångspunkt i frågor som dessa samlar den här boken ett antal texter som vill belysa universitetets mediemateriella komplex – både genom historiska fallstudier och samtida reflexion. I fyra tematiska avdelningar diskuterar forskare från olika discipliner ämnen som akademins fysiska plats i relation till nya digitala praktiker, universitetets historiska och samtida mediesystem, ordens och språkets roll, och introducerar samtidigt också nya kritiska perspektiv på universitets långa historia. Tillsammans tecknar de tolv bidragen ett utkast mot universitetets långa och komplexa förflutna – såväl som dess rika samtid och mångfacetterade framtid.

Själv var jag den som ännu dazumal initierade detta bokprojekt – och fick Matts Lindström och Adam Wickberg Månsson att trots intensiva doktorandstudier lägga tid och kraft på detta bokprojekt. Det är befriande att boken nu äntligen är klar. Själv har jag skrivit en artikel i boken med titeln, “Publikationshack”.

Boken kan laddas ned här: universitetet_som_medium