Keynote på Digikult 2016

Imorgon bitti ska jag hålla en keynote på konferensen Digikult, en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. Min ambition är dels att göra en sorts undersökning av ”det digitala” med utgångspunkt i några av mina digitala kulturarvsprojekt – och då framför allt det nya projektet ”Digitala modeller”. Därtill vill jag i en längre avslutning lyfta fram ett par digitala kulturarvsparadoxer – eller möjligen motsatspar, eller rentav tankefigurer – som visserligen också undersöker av ”det digitala”, men på ett mer övergripande plan handlar om relationen mellan forskning och kulturarv med utgångspunkt i digital humaniora.

Har satt ihop exakt 100 slides – som kan laddas ned som PDF här (39 MB): snickars_digikult_16_digitala_modeller