PSK-rapport klar

Den rapport som jag i egenskap av medlem i mediebranschens public-service-kommission arbetat med under mer än ett halvår är nu klar – och har precis presenterats på MEG16 i Göteborg. Ur ingressen: “Fler medier ska kunna producera public service, de statliga programbolagen ska få ett tydligare uppdrag och radio- och tv-avgiften ska avskaffas. Det är tre centrala förslag i den rapport som Public service-kommissionen idag presenterar vid ett seminarium på Mediedagarna i Göteborg.” Rapporten kan laddas ned här: PSK_2016.