Digital humaniora – en lägesrapport publicerad i Respons

Jag har idag publicerat en lägesrapport om digital humaniora i tidskriften Respons. Ingressen ger vid handen att artikeln handlar om detta: “Digital humaniora är ett vitalt forskningsfält som förutsätter tekniskt kunnande och dialog med programmerare. Det saknas inte kritiker av digital humaniora, men ur ett metodologiskt perspektiv är utvecklingen omistlig och det är inte nödvändigt att ställa den klassiska humanioran mot den digitala. Det hävdar Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, som besökt DH-fältets största konferens för att ta tempen på ett forskningsfält i ropet.” Texten kan också laddas ned som PDF: PS Reportage DH.