Vad är ett bibliotek?

Igår höll jag en föreläsning för biblioteksvetenskaps-studenterna i Umeå inom ramen för kursen “Bokens och bibliotekets historia och samhällsroll”. Det hela handlade bland annat om digitalisering, Kungliga biblioteket, den nationella biblioteksstrategin och forskningsbibliotekens roll. Mest intressant var dock diskussionerna kring vad ett bibliotek numera egentligen är för något – är det en institution eller en funktion? Det finns knappast något enkelt svar på den frågan. Hursom, för den intresserade kan mina föreläsnings-slides laddas ned här: snickars_bib_infovetenskap_2016.