Föreläsning om bibliotek och digitalisering på Regionsförening sydosts årsmöte i Karlskrona

På måndag ska jag hålla en föreläsning på Svensk biblioteksförenings Regionsförening sydosts årsmöte i Karlskrona. Jag har kallat det hela för “Vad är ett bibliotek?” och tänker mig att fokusera på tre områden: (1.) vad & var är ett bibliotek idag?, (2.) bibliotek & digitalisering: hur går det egentligen? och (3.) bibliotek & bildning – om en pågående diskussion. Mina slides är nu något sånär klara och kan för den intresserade laddas ned som PDF: snickars_karlskrona_2017.