Folkbibliotek och digitalisering

Idag på Umeå universitet höll jag en föreläsning för biblioteksstudenter på momentet “Bibliotekets historia och samhällsroller”. “Folkbibliotek och digitalisering” kallade jag det hela, och tanken var att ge en bred idébaserad introduktion till hur biblioteket som idé och funktion förändras i och med digitaliseringen av informationslandskapet. Slides från föreläsningen kan laddas ned här: snickars_bib_infovetenskap_2018.