Kulturarvets mediehistoria – om fonografen

Mitt bokmanus om kulturarvets mediehistoria växer stadigt till sig. Nu är ett utkast till kapitlet om fonografens roll i dokumentationen av ett audiellt och immateriellt kulturarv klart. Fokus ligger på årtiondet efter 1900 – både internationellt och i Sverige. För den intresserade finns en PDF att ladda ned. Min ambition är att ha hela boken färdig till sommaren.