Filmkapitel till bokmanus

Jag arbetar för närvarande med ett bokmanus om audiovisuella medier och arkiv 1945 till 1989. Det första kapitlet som behandlar film är nu färdigskrivet. Det ägnas framför allt åt uppkomst (och fall) av de så kallade Filmhistoriska Samlingarna som arkivarie Einar Lauritzen mycket förtjänstfullt (för framtida filmforskning) etablerade på Tekniska museet i Stockholm. För den intresserade finns kapitlet som PDF nedan. Man bör notera att mina data-analyser – kopplade till projektet Välfärdsstaten analyserad – ännu inte är helt färdiga.