DIKA11.4 Jenkins & användarkultur

Imorgon är det dags för den fjärde föreläsningen i kursen DIKA11 som behandlar och introducerar olika teorier om digital kultur inom ramen för kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Lunds universitet. Det kommer bland annat att handla om Henry Jenkins och hans begrepp konvergenskultur, om filmerna Star Wars och Matrix, om webb 2.0 liksom om techno-optimism samt techno-pessimism. För den intresserade finns en PDF med alla slides att ladda ned: