DIKA11.5 Fuchs & sociala medier

På måndag 18/9 är det dags för den femte föreläsningen på DIKA11. Det kommer att handla om sociala medier, framväxten av plattformar för användargenererat innehåll och medieteoretikern Christian Fuchs perspektiv på sociala medier. Eftersom fokus ofta ligger på västvärldens digitala kultur kommer jag också att tala något litet om det sociala medielandskapet i Kina. För den intresserade finns en PDF med mina slides här: