Föreläsning inom ramen för det digitala museilyftet

På måndag anordnar Riksantikvarieämbetet en konferens på Tekniska museet inom ramen för det digitala museilyftet – ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos museipersonal för att stödja museerna. Jag ska prata om vårt forskningsprojekt Moderna tider 1936 – med fokus på digitalt kulturarv, generativ AI och syntetiska medier. För den intresserade så finns mina slides här: