Mediemetoder 2 & 3

Doktorandkursen i mediemetoder fortsätter inom MKV på Umeå universitet. Denna vecka handlar det om kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ger än så länge tämligen basala insikter om dessa olika metodmässiga tillvägagångssätt; mest intressant blir det när metodfrågorna handlar om och centreras kring forskning som praktik och vetenskap som görande. Föreläsningarna i PDF-format kan laddas ned här: mkv_mediemetoder_2 och mkv_mediemetoder_3.