Tre föreläsningar i mediehistoria

Den doktorandkurs på Umeå och Lunds universitet, som jag ger i samarbete med Patrik Lundell och Johan Jarlbrink, har satt igång. De inledande passen har handlat om kulturhistorisk medieforskning, om mediearkeologi och om vetenskapens mediehistoria. De tre första föreläsningarna (i lite olika form) finns att ladda ned som PDF här: 1. kulturhistorisk medieforskning 2. mediearkeologi 3. vetenskapens mediehistoria